Endring registreringsreglementet og diverse støtteordninger

22.12.2010
Artikkelbilde

Styret i Norsk Jockeyklub har vedtatt å endre registreningsreglementet når det gjelder definisjon av norskoppdrettet/skandinaviskoppdrettet hest.

Samtidig er det innført et bidrag til import av drektige hopper samt et følltilskudd. Det nåværende bedekningstilskuddet opprettholdes

  

Endring punkt 8 i registreringsreglementet

Det er lagt til et nytt punkt c som gjelder føll født i utlandet av utenlandskregistrert hoppe.

I henhold til dette. Hovedpunktene er som følger:

 

Man kan kjøpe en drektig hoppe i utlandet og sende søknad om fremtidig import til Norsk Jockeyklub før hoppen føller.

 

Når føllet er født, skal det registreres i gjeldene utenlandske organisasjon i fødselslandet.

 

Deretter skal fødselsmelding sendes til Norsk Jockeyklub.

 

Hoppen skal være importert og registrert i Norsk Jockeyklub senest innen ni måneder fra dokumentert kjøpsdato.

 

Føllet skal være importert og innregistrert i Norsk Jockeyklub senest innen 31.12 i fødselsåret og forbli i Norge inntil 1. juni påfølgende år.

 

 

Importtilskudd drektige hopper gjeldende fra 1.1.2011

Ved import av drektige avlshopper fra land utenfor Skandinavia gis et transporttilskudd på kr 20.000. For drektige hopper fra Danmark og Sverige gis et tilskudd på kr 10.000.

Tilskuddet utbetales når den drektige hoppen er registrert i Norsk Jockeyklub og drektighet er konstatert ved ankomst Norge.

 

 

Bedekningstilskudd gjeldende fra 1.1.2011

Norsk Jockeyklub støtter norsk oppdrett av galopphester ved å gi bedekningstilskudd.

 

Søknadsfristen er  1. oktober 2011

Denne fristen er endelig og søknader som innkommer senere vil ikke bli innvilget.

 

Det utbetales et bedekningstilskudd på kr 10 000 til eier av norskregistrert fullblodshoppe.

Det er registrert eier på bedekningstidspunktet som er berettiget til tilskuddet. Hoppen skal være registrert i Norge på bedekningstidspunktet og fremdeles være norskregistrert

pr. 1. oktober.

 

Hoppen skal være bedekket med fullblodshingst godkjent for avl.

Drektigheten skal være konstatert av veterinær ved minst 90 dagers drektighet.

Før utbetaling kan finne sted, skal bedekningen være registrert i Norsk Jockeyklub.

Hopper bedekket i utlandet må legge ved springseddel.

Hopper som har tre eller flere avkom (i startklar alder) hvorav ingen har vunnet løp, er utelukket fra ordningen.

 

 

Følltilskudd

Det utbetales et følltilskudd til eier av føll født i utlandet som tilfredsstiller kravene til å bli norskoppdrettet og som ikke får utbetalt bedekningstilskudd. Beløpet kr 10.000 utbetales tidligst 1. juli i året etter fødselsåret. Beløpet utbetales til den som er registrert eier av føllet på fødselstidspunktet og først når føllet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldene bestemmelser for å få status som norskoppdrettet. Føllet må være registrert i Norsk Jockeyklub og beløpet utbetales først når hesten er definert som norskoppdrettet pr. den 30. juni i året etter fødselsåret.

 

Registreringsreglementet finner du her 

 

Søknadsskjemaer finner du her 

Norsk Jockeyklub

Desember 2010

Spørsmål kan rettes til Hege E. Jenssen