Wilson, Oliver

Oliver Wilson

Lisens nr.: 30028981
Antall seire: 366
Antall starter: 2 203
Totalt inntjent: kr 52 573 041
Tlf.nr.: 20868050(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)