Dalbark, Andreas Tapia

Andreas Tapia Dalbark

Lisens nr.: 30046922
Antall seire: 86
Antall starter: 705
Totalt inntjent: kr 8 959 501
Tlf.nr.: 703320726(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)