Rodriguez, Martin

Martin Rodriguez

Lisens nr.: 30010435
Antall seire: 194
Antall starter: 1 694
Totalt inntjent: kr 22 635 420
Tlf.nr.: 708539834(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)