Rodriguez, Martin

Martin Rodriguez

Lisens nr.: 30010435
Antall seire: 187
Antall starter: 1 659
Totalt inntjent: kr 21 980 682
Tlf.nr.: 708539834(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)