Robaldo, Marcos

Marcos Robaldo

Lisens nr.: 30031996
Antall seire: 131
Antall starter: 1 002
Totalt inntjent: kr 9 925 871
Tlf.nr.: 31756777(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)