Robaldo, Marcos

Marcos Robaldo

Lisens nr.: 30031996
Antall seire: 121
Antall starter: 965
Totalt inntjent: kr 9 175 860
Tlf.nr.: 31756777(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)