Parkin, Kevin

Kevin Parkin

Lisens nr.: 1018123
Antall seire: 19
Antall starter: 270
Totalt inntjent: kr 1 510 138
Tlf.nr.: 730916093(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)