Mortensen, Nathalie

Nathalie Mortensen

Lisens nr.: 30011303
Antall seire: 125
Antall starter: 1 761
Totalt inntjent: kr 9 357 043
Tlf.nr.:
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)