Mortensen, Nathalie

Nathalie Mortensen

Lisens nr.: 30011303
Antall seire: 123
Antall starter: 1 728
Totalt inntjent: kr 9 127 308
Tlf.nr.:
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)