Martinez, Manuel

Manuel Martinez

Lisens nr.: 1022757
Antall seire: 200
Antall starter: 1 448
Totalt inntjent: kr 32 039 882
Tlf.nr.: 97107636(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)