Martinez, Manuel

Manuel Martinez

Lisens nr.: 1022757
Antall seire: 207
Antall starter: 1 492
Totalt inntjent: kr 32 579 381
Tlf.nr.: 41294434(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)