Loven, Niklas

Niklas Loven

Lisens nr.: 1017523
Antall seire: 102
Antall starter: 449
Totalt inntjent: kr 7 304 611
Tlf.nr.: 706453866(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)