Karlsson, Shane

Shane Karlsson

Lisens nr.: 30018934
Antall seire: 219
Antall starter: 1 868
Totalt inntjent: kr 23 742 884
Tlf.nr.: 735399388(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)