Johansen, Jacob

Jacob Johansen

Lisens nr.: 1013588
Antall seire: 819
Antall starter: 5 632
Totalt inntjent: kr 96 002 311
Tlf.nr.: 705357589(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)