Johansen, Jacob

Jacob Johansen

Lisens nr.: 1013588
Antall seire: 827
Antall starter: 5 683
Totalt inntjent: kr 97 206 770
Tlf.nr.: 705357589(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)