Holmquist, Ulrika

Ulrika Holmquist

Lisens nr.: 30037508
Antall seire: 80
Antall starter: 799
Totalt inntjent: kr 8 059 451
Tlf.nr.:
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)