Holmquist, Ulrika

Ulrika Holmquist

Lisens nr.: 30037508
Antall seire: 88
Antall starter: 837
Totalt inntjent: kr 8 638 244
Tlf.nr.:
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)