Chaves, Elione

Elione Chaves

Lisens nr.: 30022516
Antall seire: 673
Antall starter: 4 062
Totalt inntjent: kr 77 057 344
Tlf.nr.: 702055789(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)