Swartling, Kjell Erik

Kjell Erik Swartling

Lisens nr.: 1001014
Antall seire: 97
Antall starter: 1 145
Totalt inntjent: kr 4 409 914
Tlf.nr.: 92098704(M)
Epost: keswartling@nordisk.no
Lisens: Profftrener (ikke lærling)
Treningssted: Øvrevoll