Neuroth, Wido

Wido Neuroth

Lisens nr.: 1011005
Antall seire: 1 049
Antall starter: 5 783
Totalt inntjent: kr 137 924 929
Tlf.nr.: 92020319(M) / 67145959(S)
Epost: wido@neuroth.no
Lisens: Profftrener
Treningssted: Øvrevoll