Holm, Steinar

Steinar Holm

Lisens nr.: 1013964
Antall seire: 17
Antall starter: 191
Totalt inntjent: kr 1 077 816
Tlf.nr.: 92224367(M)
Epost: tohagelu@online.no
Lisens: Profftrener (ikke lærling)
Treningssted: Blaker