Hansen, Annike Bye

Annike Bye Hansen

Lisens nr.: 1001301
Antall seire: 224
Antall starter: 1 788
Totalt inntjent: kr 20 295 281
Tlf.nr.: 41405784(M)
Epost: annikebyehansen@hotmail.no
Lisens: Profftrener
Treningssted: Øvrevoll