Arnesen, Knut O

Knut O Arnesen

Lisens nr.: 1001067
Antall seire: 303
Antall starter: 3 037
Totalt inntjent: kr 12 484 580
Tlf.nr.: 90103584(M)
Epost: knutoarn@online.no
Lisens: Profftrener
Treningssted: Enebakk