Storløp i Norge

Storløpsanmeldelser i Norge:

Etteranmeldelse i hovedløp der intet annet er bestemt i proposisjonen, aksepteres til og med dagen før siste termin forfaller.

Etteranmeldelsesgebyr: 250 % av forfalte terminer.

I tillegg betales gjenstående terminer.

 

 

Breeders Prize 2022 (født 2019).pdf
Norsk Derby 2022.pdf
Norsk Derby 2021.pdf
Breeders Prize 2021(født 2018).pdf
Breeders Prize 2023 (født 2020).pdf
Rådgivende konverteringstabell formtall.pdf