Storløp i Norge

Storløpsanmeldelser i Norge:

Etteranmeldelse i hovedløp der intet annet er bestemt i proposisjonen, aksepteres til og med dagen før siste termin forfaller.

Etteranmeldelsesgebyr: 250 % av forfalte terminer.

I tillegg betales gjenstående terminer.

 

 

Breeders Prize 2020 (født 2017).pdf
Norsk Derby 2020.pdf
Breeders Prize 2022 (født 2019).pdf
Breeders Prize 2021 (født 2018).pdf
Hovedløp Norge 2019.pdf
Generelle bestemmelser 2019.pdf
Rådgivende konverteringstabell formtall.pdf