Amatørryttere

Merk at fra 2010 må en amatørrytter har ridd 10 vinnere før han/hun kan ri i profesjonelle løp. (Amatørryttere med gyldig lisens kan fremdeles ri hekkeløp) 

 

 

OBS: Vær oppmerksom på at antall seire oppført her bare gjelder seire i Norge, lettelsen blir regnet ut for total antall seire (også utland). Trykk på rytterens navn for oversikt over ritt.

  


Arntzen, Linn Christine

Linn Christine Arntzen

Ugyldig lisensnummer:30033023
Dahl, Linda MA

Linda M A Dahl

Ugyldig lisensnummer:1020381
Devold, Julianne

Julianne Devold

Lisens nr.: 439493
Antall seire: 0
Antall starter: 0
Totalt inntjent: kr 0
Tlf.nr.: 97870460(M)
Lisens: Amatørtrener+ rytter, trene egne hester
Finckenhagen, Emilie

Emilie Finckenhagen

Lisens nr.: 30038990
Antall seire: 18
Antall starter: 142
Totalt inntjent: kr 831 231
Tlf.nr.: 90254525(M)
Lisens: Amatørrytter
Fitzmaurice, James

James Fitzmaurice

Ugyldig lisensnummer:30066342
Fjellheim, Mai Elin

Mai Elin Fjellheim

Ugyldig lisensnummer:30052812
Gjerdalen, Mille

Mille Gjerdalen

Ugyldig lisensnummer:30066975

Avtale gjøres v/Tina Smith 99862836

 

 

Graver, Camilla

Camilla Graver

Ugyldig lisensnummer:30026611
Hauer, Celina

Celina Hauer

Ugyldig lisensnummer:30066343
Haug, Mina

Mina Haug

Ugyldig lisensnummer:30053307
Hughes, Viktoria Aurora

Viktoria Aurora Hughes

Ugyldig lisensnummer:30064329
Kolackova, Jana

Jana Kolackova

Ugyldig lisensnummer:30056083
Lemos, Cicero

Cicero Lemos

Ugyldig lisensnummer:30062633
Palmberg, Michelle

Michelle Palmberg

Ugyldig lisensnummer:30044098
Rengifo, Fernando Manzo

Fernando Manzo Rengifo

Ugyldig lisensnummer:30066982
Smith, Glenn

Glenn Smith

Ugyldig lisensnummer:1012962
Tandberg, Ida

Ida Tandberg

Ugyldig lisensnummer:30016844
Vik, Ingrid

Ingrid Vik

Ugyldig lisensnummer:30019152